Home

Báo cáo về lĩnh vực tài nguyên môi trường khu vực ĐBSCL của Bộ Tài Nguyên và Môi trường

Trên cơ sở tập hợp và nghiên cứu từ các báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ban thư ký đã phối hợp với Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright để xây dựng dự thảo cơ chế liên kết phát triển vùng ĐBSCL. Dưới đây là tổng hợp các bài báo cáo:

1. Báo cáo đánh giá thực trạng tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng đến việc giải quyết ô nhiễm môi trường khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

2. Báo cáo đánh giá thực trạng tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng đến việc giải quyết vấn đề nguồn nước sông Mê Công khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

3. Báo cáo tổng hợp và giới thiệu các chương trình liên kết và hợp tác về thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

4. BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ: Nghiên cứu xây dựng chỉ số dễ bị tổn thương bờ biển Việt Nam do nước biển dâng - Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và Môi trường.

5. BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ: Ngập lụt và xâm nhập mặn ở vùng đồng bằng sông Cửu Long trong điều kiện biến đổi khí hậu - Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và Môi trường.

6. BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ: Định hướng sử dụng đất vùng đồng bằng sông Cửu Long trong điều kiện biến đổi khí hậu và nước biển dâng - Tổng cục Quản lý đất đai.

7. BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ: Tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng đến tài nguyên nước vùng Đồng bằng sông Cửu Long - Cục Quản lý tài nguyên nước.

 

 

 


Tin mới hơn:
Tin trước đây: