Home Thông tin diễn đàn Ban Chỉ đạo MDEC-Vĩnh Long 2013 có thêm thành viên mới:

Ban Chỉ đạo MDEC-Vĩnh Long 2013 có thêm thành viên mới:

 

alt

Hội nghị Ban Chỉ đạo MDEC - Vĩnh Long 2013

Ông Nguyễn Xuân Cường thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại điểm c, khoản 5, điều 1 Quyết định số 388/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về Diễn đàn Hợp tác Kinh tế đồng bằng sông Cửu Long.

Ban Chỉ đạo Diễn đàn Hợp tác Kinh tế đồng bằng sông Cửu Long- Vĩnh Long năm 2013 có tổng số 34 thành viên, trong đó có 4 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, 09 Thứ trưởng các bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Công thương, Ngoại giao, Khoa học và Công nghệ; Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Phó chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long (tỉnh đăng cai tổ chức); Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân 13 tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long./.

                                                                                                        Nguyễn Út

 

 

Lượng truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter