Home Thông tin diễn đàn ĐBSCL - Đồng bộ các giải pháp trong hợp tác phát triển kinh tế quốc tế và xúc tiến đầu tư

ĐBSCL - Đồng bộ các giải pháp trong hợp tác phát triển kinh tế quốc tế và xúc tiến đầu tư

Trong khuôn khổ MDEC Cà Mau 2011, các vấn đề về hợp tác kinh tế quốc tế, đẩy mạnh công tác xúc tiến, xây dựng cơ chế liên kết vùng… đã được lãnh đạo các Bộ ngành TW, UBND TP.HCM và các tỉnh thành ĐBSCL, các tổ chức quốc tế, cộng đồng DN trong và ngoài vùng cùng bàn thảo và đưa ra những giải pháp thực hiện hiệu quả.

Đồng bộ các giải pháp trong hợp tác phát triển kinh tế quốc tế

ĐBSCL được xác định là 1 trong 7 vùng kinh tế trọng điểm nước ta, hơn 25 năm qua, đồng hành cùng quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước, các tỉnh/thành vùng ĐBSCL đã tổ chức các hoạt động kinh tế đối ngoại và đạt được những kết quả có giá trị, góp phần phát triển kinh tế và ổn định chính trị xã hội. Hoạt động kinh tế đối ngoại đã góp phần khơi được dòng chảy các nguồn tài nguyên kinh tế, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của vùng ĐBSCL theo hướng công nghiệp hóa. Về hoạt động thu hút đầu tư nước ngoài tại ĐBSCL đã đạt được kết quả có giá trị, mở rộng quy mô khai thác, sử dụng các nguồn tài nguyên kinh tế nông nghiệp, thúc đẩy nền sản xuất theo hướng công nghiệp hóa, tác động đến đời sống kinh tế xã hội của vùng.

ĐBSCL còn là khu vực thu hút mạnh mẽ các nguồn như ODA và nguồn vốn viện trợ từ NGOs. Từ năm 2006 đến ngày 31/12/2010, tổng số vốn ODA đã ký kết cho các tỉnh thành vùng Tây Nam bộ khoảng 1.899,8 triệu USD, trong đó vốn vay khoảng 1.700 triệu USD vốn viện trợ không hoàn lại khoảng 99 triệu USD. Các dòng vốn này ngày càng đóng góp và tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế xã hội. Điều này thể hiện tính hiệu quả của việc phân bổ vốn, vận động nguồn ODA và NGOs trong phát triển các lĩnh vực thiết yếu cho phục vụ kinh tế xã hội của vùng ví dụ như: phát triển hạ tầng kinh tế, giáo dục, y tế, an sinh xã hội, nghiên cứu và phát triển, vệ sinh môi trường và nước sạch, hỗ trợ doanh nghiệp… Bên cạnh đó, nguồn lực đầu tư từ các kiều bào cũng góp phần quan trọng vào hoạt động kinh tế của ĐBSCL. Bà Nguyễn Phương Nga - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cho biết, sau khi Nghị quyết 36/NQ-TW của Bộ Chính trị được ban hành, các địa phương đã triển khai nhiều hình thức vận động và thu hút nguồn lực của kiều bào, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; lượng kiều hối tăng đều qua các năm, góp phần phục vụ cho nhu cầu phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước.

Tuy nhiên, một trong những nguyên nhân chủ yếu là ĐBSCL thiếu một chiến lược phát triển kinh tế đối ngoại tổng thể trên góc độ vùng kinh tế, hay nói cách khác là thiếu sự liên kết giữa các tỉnh ĐBSCL trong hoạch định chính sách phát triển từng lĩnh vực, từ đó làm giảm đi sức mạnh tập thể của hệ thống lợi thế so sánh ở ĐBSCL, làm giảm khả năng hội nhập kinh tế. Do đó, cần phải khắc phục và điều chỉnh để sớm đưa kinh tế vùng phát triển bền vững.

Trong giai đoạn 2011-2020, theo dự báo sơ bộ tổng nhu cầu vốn đầu tư toàn xã hội của ĐBSCL là rất lớn, khoảng 2.700-2.850 nghìn tỷ đồng, trong đó nguồn vốn ngân sách khoảng 420-450 nghìn tỷ đồng. Nhà nước cần dành tỷ lệ thích hợp ngân sách nhà nước và huy động các nguồn lực của các thành phần kinh tế cho vùng ĐBSCL để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, và cần huy động ở mức cao nguồn vốn Ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ nhằm Phát triển mạng lưới giao thông, phát triển mạng lưới cấp nước sạch, cấp điện, viễn thông, ứng phó với biển đổi khí hậu và nước biển dâng…

Ngoài ra, để đẩy mạnh hoạt động hợp tác phát triển kinh tế quốc tế, Ông Đặng Huy Đông - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết các địa phương vùng ĐBSCL nên chú trọng đến việc thu hút nguồn vốn đầu tư theo hình thức hợp tác công tư PPP nhằm tận dụng nguồn vốn đầu tư tư nhân trong phục vụ phát triển và giảm thiểu rủi ro và đặc biệt chú trọng đến hoàn thiện hạ tầng cơ sở để thu hút nhiều hơn nữa dòng vốn đầu tư và tạo thuận lợi trong mở rộng quan hệ hợp tác phát triển. Chú trọng cải thiện và phát triển hạ tầng cơ sở trong thu hút đầu tư và mở rộng hợp tác kinh tế trong và ngoài nước. Các tỉnh thành ĐBSCL cần liên kết có kế hoạch phát triển theo tiến độ dựa trên lợi thế so sánh từng địa phương. Các thông tin cung cấp cho các nhà đầu tư cần đầy đủ và chính xác về tiềm năng thế mạnh từng tỉnh, thành vùng ĐBSCL.

Xây dựng kế hoạch lâu dài cho công tác xúc tiến

Liên kết vùng được xác định là để thực hiện quảng bá hình ảnh chung của vùng ĐBSCL trong công tác xúc tiến và mời gọi đầu tư nhất là xúc tiến đầu tư ra nước ngoài. Trên thực tế thời gian qua, dòng vốn đầu tư chảy vào ĐBSCL nhiều hơn và nhiều công trình, dự án trọng điểm cũng được khởi công, quy hoạch vùng kinh tế trọng điểm vùng ĐBSCL để nâng tầm phát triển. Tuy nền tảng đã có nhưng việc củng cố nền vững chắc và phát huy vai trò động lực trong đóng góp kinh tế chung cả nước cần phải sự chung sức từ nhiều phía.

ĐBSCL đang cần vốn lẫn cơ chế để phát triển thời gian tới. Theo thống kê của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), giai đoạn 2006-2010, ĐBSCL thu hút 7,61 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với 358 dự án chủ yếu trên lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo (chiếm 80,7% số dự án và 49,3% vốn đăng ký), lĩnh vực kinh doanh bất động sản chiếm 24,6% vốn đầu tư, còn lại là các lĩnh vực khác. Tính đến hết tháng 9/2011, Long An là địa phương đang dẫn đầu về vốn FDI với 3,6 tỷ USD, Kiên Giang 3 tỷ USD, Cà Mau 780 triệu USD, TP. Cần Thơ 735 triệu USD...

ĐBSCL là vựa nông sản cả nước, nhưng việc thu hút đầu tư vào lĩnh vực này rất khiêm tốn, thiếu hẳn dự án đầu tư chế biến nông sản sau công nghệ cao, bảo quản sau thu hoạch.Nhiều đại biểu cho rằng “liên kết và phát huy sức mạnh” là vấn đề đặt ra nhiều năm nay, nhưng vẫn chưa cụ thể liên kết cái gì, phát huy thế mạnh như thế nào. Cần đánh giá thế mạnh của từng tiểu vùng cụ thể, từ đó xin chủ trương đầu tư từ Trung ương (đầu tư thủy lợi, giao thông, sản xuất giống...). 

Hoạt động xúc tiến đầu tư cần có cơ chế phối hợp hoạt động xúc tiến giữa doanh nghiệp và lãnh đạo địa phương. Chẳng hạn doanh nghiệp đầu tư hạ tầng cùng tham gia mời gọi đầu tư vào các khu công nghiệp mình đầu tư sẽ giới thiệu với nhà đầu tư tiềm năng, dự án cần mời gọi. Đồng thời, cơ chế liên kết phối hợp vùng cần cụ thể, liên kết lĩnh vực nào, cần rạch ròi. Có kế hoạch phát triển trọng tâm cho từng ngành (công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ...) để lên kế hoạch xúc tiến cho từng giai đoạn cụ thể.

Ông Nguyễn Phong Quang, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo Tây Nam bộ, Trưởng ban chỉ đạo MDEC cho biết, cần xây dựng chiến lược, kế hoạch lâu dài cho công tác xúc tiến; ĐBSCL đang cần cơ chế, chính sách ưu tiên và quan trọng là phải củng cố vững chắc nền tảng liên kết vùng, hợp tác với các địa phương đã được xây dựng thời gian qua.

BTK

 

 

 

 


Tin mới hơn:
Tin trước đây:

 

Lượng truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter