Home

Tham luận Hội thảo khoa học Phát triển nguồn nhân lực ĐBSCL thời kỳ hội nhập - An Giang 2009

Nội dung hội thảo: chia làm 2 phần:

* Phần 1: Phát triển lực lượng công nhân và nông dân có tay nghề.
* Phần 2: Phát triển nguồn nhân lực quản trị doanh nghiệp.
Tất cả các ý kiến thảo luận tại Hội thảo khoa học này được Ban Thư ký tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo Diễn đàn xem xét quyết định những chương trình nào có thể hợp tác phát triển để đưa ra bàn thảo tại Hội nghị lãnh đạo UBND các tỉnh, thành ĐBSCL và các Bộ ngành liên quan tổ chức vào ngày 26 tháng 6 năm 2009 tại tỉnh An Giang.

Các bài tham luận:

 1. Vài suy nghĩ gợi mở cho công tác phát triển lực lượng lao động có  tay nghề vùng đồng bằng sông Cửu Long -  ThS. Nguyễn Kim Nương, CB Ban Tuyên giáo TU An Giang, nguyên GĐ TTNC KHXH&NV - Trường ĐHAG.
 2. ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CÁC CẤP CHO CÁC ĐN  ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP - (QUA KHẢO SÁT  CÁC DN TP.CẦN THƠ ) Pgs.ts. Đào  Duy Huân.
 3. Doanh nghiệp vừa và nhỏ: Cần tăng cường năng lực quản trị doanh nghiệp - - Th.S.Nguyễn Thị Giang, Phó Hiệu Trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế-Tài chính Vĩnh Long.
 4. ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CÓ TRÌNH ĐỘ CAO  ĐÁP  ỨNG NHU CẦU PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI CỦA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG  TRONG XU THẾ HỘI NHẬP - Ths. Nguyễn Thị Mỹ Dung , TS. Cung Thị Tuyết Mai (Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM).
 5. ĐÀO TẠO - PHÁT TRIỂN, YẾU TỐ CƠ BẢN ĐỂ NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ (SME) KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG - Nguyễn Lợi Dân, Vũ Minh Hiếu.
 6. MỘT SỐ  GI ẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG - PGS,TS. Huỳnh Thị Gấm- Học viện Chính trị -Hành chínhKV2;  TS. Phạm Ngọc Trâm-ĐH KHXHNV-ĐHQG TP HCM.
 7. HƯỚNG ĐI CHO NGUỒN NHÂN LỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG - Vũ Phong Lâm-Giảng viên khoa Nông Lâm –Trường Đại Học Tây Bắc.
 8. Các giải pháp phát triển nguồn nhân lực trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ hội nhập - TS. Hồ Viết Lương, Viện KH GD VN.
 9. KHÔNG GIAN GIÁO DỤC HỘI NHẬP VÀ NHỮNG ĐÒI HỎI VỀ PHẨM CHẤT – NĂNG LỰC ĐỐI VỚI NGƯỜI GIẢNG VIÊN - ThS. Nguyễn Văn Đệ , Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Đồng Tháp.
 10. GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở VÙNG ĐBSCL TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP - ThS. Nguyễn Văn Đệ,  Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Đồng Tháp.
 11. LÀM GÌ ĐỂ GIẢI BẢI TOÁN NHÂN LỰC CHO ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG - Ts. Hạ Thị Thiều Dao , Tạp chí Công nghệ Ngân hàng,Trường Đại học Ngân hàng TP HCM.
 12. THỰC TRẠNG DI CƯ LAO ĐỘNG Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TRƯỜNG HỢP ĐỒNG BÀO KHƠME TỈNH TRÀ VINH - Huỳnh Trường Huy, Giảng viên Trường Đại học Cần Thơ, Nghiên cứu sinh tại Đại học Antwerpen.
 13. TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP - Nguyễn Trọng Minh, Khoa Giáo dục Chính trị, Trường Đại học Đồng Tháp.
 14. BÀI TOÁN GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM LAO ĐỘNG NÔNG THÔN SÓC TRĂNG - Phương Nghi, Báo Kinh tế hợp tác tại ĐBSCL.
 15. ĐÀO TẠO NGHỀ Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG NHÌN TỪ GÓC ĐỘ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG - Nguyễn Trọng Minh, Khoa Giáo dục chính trị, Trường Đại học Đồng Tháp.
 16. Thực trạng và một số giải pháp phát triển đào tạo nghề trong lực lượng lao động  công nhân và nông dân ở Tỉnh An Giang - Đoàn Văn Hổ, HT. Trường Cao đẳng nghề An Giang.
 17. ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG HƯỚNG NGHIỆP – GIẢI PHÁP QUAN TRỌNG ĐỂ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY- Nguyễn Thị Thu Lài, Giảng viên khoa Mác-Lênin, Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh; Bùi Trọng Bắc, Thạc sỹ,Giảng viên chính, khoa Mác-Lênin, Trường Đại học An ninh Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
 18. THỰC TRẠNG - GIẢI PHÁP ĐÀO TẠO TCCN&DN CÁC TRƯỜNG KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG (ĐBSCL) - Th.S Trần Công Chánh, Hiệu trưởng Trường TH Kinh tế –Kỹ thuật Bạc Liêu.
 19. NHÂN LỰC – ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC LÀ ĐIỀU KIỆN SỐNG CÒN CỦA MỘT DOANH NGHIỆP NẾU MUỐN ĐI ĐẾN TẬN CÙNG SỰ NGHIỆP - Trần Đỗ Liêm Chủ tịch HĐQT-Chủ nhiệm HTX Rạch Gầm Tiền Giang.
 20. MỘT SỐ NÉT CHỦ YẾU VỀ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC TRONG BỘ MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC - Sở Nội vụ Tiền Giang.
 21. PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC TẠO ĐIỀU KIỆN THÚC ĐẨY KINH TẾ VÙNG ĐBSCL PHÁT TRIỂN NHANH HƠN - Trường ĐH Tiền Giang.
 22. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GÓP PHẦN ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO TRONG SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG - Đặng Danh Lợi,Lê Hoàng Việt Lâm, Trường ĐH An Ninh Nhân Dân TP.HCM.
 23. PHÁT TRIỂN LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG TRONG CÔNG NHÂN VÀ NÔNG DÂN CÓ TAY NGHỀ - Kỹ sư VÕ THÀNH TRÍ , Quyền hiệu trưởng - TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ ĐỨC HÒA.
 24. GIẢI PHÁP ĐỂ PHÁT TRIỂN VÀ NÂNG CAO NGUỒN NHÂN LỰC CÓ TAY NGHỀ ĐÁP ỨNG NHU CẦU TẠI CHỖ VÀ XUẤT KHẨU - Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang.
 25. LIÊN KẾT, LIÊN THÔNG CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỂ ĐÀO TẠO NHÂN LỰC CHO VÙNG ĐBSCL - NGÔ TẤN LỰC, Trường ĐH Tiền Giang.
 26. VÀI SUY NGHĨ VỀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG- ThS. Nguyễn Thị Nguyệt, Hội Khoa học Phát triển Nguồn nhân lực và nhân tài tỉnh Đồng Nai.
 27. PHÁT TRIỂN NGUỐN NHÂN LỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG CẦN MỘT HỆ THỐNG GIẢI PHÁP MANG TÍNH TỔNG THỂ VÀ ĐƯỢC TRIỂN KHAI ĐỒNG BỘ - TS. Bùi Thị Thanh và Th.s Nguyễn Xuân Hiệp.
 28. PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CÓ KỸ NĂNG CHO ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG THEO QUAN ĐIỂM HỆ THỐNG - VS.TS.Nguyễn Trần Dương.
 29. NHỮNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CHO ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG - Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Tiền Giang.
 30. Tham luận của NGÔ BỬU NGỌC , TRUNG TÂM DẠY NGHỀ TÂY NAM BỘ.
 31. Thực trạng và giải pháp đào tạo nguồn nhân lực đồng bằng sông Cửu Long trong thời kỳ hội nhập - Đoàn Hữu Lực , Mai Ngọc Đức, Trần Minh Hải  - ĐH AN GIANG.
 32. TẬP QUÁN VÙNG MIỀN VÀ NGUỒN NHÂN LỰC ĐBSCL - Phan Thị Thúy Truyển.